ДПІ у соломянському районі ГУ міндоходів у м. Києві – інформує

З 02 сeрпня 2014 рoку oпoдaткувaння пaсивниx дoxoдів здійснюється зa стaвкoю 15 відсoтків, a сaмe:
Вoднoчaс, якщo пoдружжя вoлoдіє зeмeльнoю ділянкoю нa прaві спільнoї чaсткoвoї влaснoсті, тo плaтникoм зeмeльнoгo пoдaтку зa зeмeльну ділянку прoпoрційнo свoїй чaстці є кoжeн з бaтьків, і відпoвіднo прaвo нa пільги щoдo зeмeльнoгo пoдaтку мaє кoжeн з ниx. При цьoму фізичнa oсoбa для oтримaння пільги щoдo сплaти зeмeльнoгo податку має подати до органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують право такої особи на пільгу (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо). 281.2 ст.281 Податкового кодексу України. Якщо подружжя виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, то кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать йому на правах приватної власності, при цьому вид земельних ділянок і розмір, щодо яких застосовується пільга, визначені п.
Для таких товарів встановлюється ставка акцизного податку в розмірі 70,53 грн. До таких напоїв відносяться настоянки і бальзами, які реалізують аптечні заклади, а також есенції, добавки, що використовуються в кондитерській промисловості. Оподаткування пасивних доходів за новими ставками ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві нагадує, що з 1 листопада поточного року до числа алкогольних будуть зараховані напої зі вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць і більше, які зазначені в товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД. за 1 літр 100-відсоткового спирту і вводиться маркування марками акцизного податку. Такі зміни передбачено Законом України від 31.07.2014,  № 1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України".
Так, земельний податок справляється: Садівниче товариство як юридична особа є платником земельного податку за надані земельні ділянки за ставками, встановленими Податковим кодексом України (далі ПКУ) для відповідних категорій земель на підставі даних державного земельного кадастру.
Порядок заповнення документів затверджений  Наказом Міністерства доходів і зборів України N 609 від 22.10.2013 р. Умови оподаткування ПДВ документів про освіту – реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється Міндоходів. При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.
–    за ставкою, встановленою п.276.1 ст.276 ПКУ, за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті садівничими товариствами;
З 1 листопада 2014 року розширено перелік підакцизних товарів Оподаткуванню військовим збором підлягають лише ті доходи, отримані за цивільно-правовими договорами, які належать до фонду оплати праці. Так, відповідно до підпункту 1.2 пункту 16.1 підрозділу 10 Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України об’єктом оподаткування військовим збором, зокрема, є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. № 5). Статтею 2 Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати.
 – код ЄДРПОУ платника податку (у разі здійснення юрособою сплати за відокремлений підрозділ друкується код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, за який здійснюється така сплата);
– реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізособи або серія та номер паспорта громадянина України (у разі відмови від реєстраційного номера);
– дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
– процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
– процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
– дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
– плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки;
Доходи, які за цивільно-правовими договорами підлягають Платники податків – фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.
– дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону;
Права платників податків
– проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у підпункту 170.4.1 Податкового кодексу України. нараховано зазначені доходи, звільняються від обов’язку декларування таких доходів і сплати з них податку (абзац 3 пункту 2 розділу III Закону № 1588). Вищезазначене передбачено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» від 04.07.2014 р. Порядок заповнення поля «Призначення платежу»
–    за ставками, встановленими ст.272 ПКУ, – за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження);
–    за ставкою, встановленою п. 274 ПКУ, – за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження); 274.1 ст.
Документи про освіту (кваліфікацію) є підтвердженням здобуття вищої освіти, а його видача є складовою послуг з освітньої діяльності. Визначення ставок земельного податку Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, які звільнені від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.
збільшені на 8,3 відсотки. Згідно зі статтею 241 Кодексу податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами до яких належать суб’єкти господарювання, які зокрема, здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника. –    за ставкою, встановленою ст. Право багатодітної сім’ї на пільгу щодо сплати земельного податку Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, в т.ч.
ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві нагадує, що при сплаті податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів заповнення поля "Призначення платежу", в полі N 3 вказуються відповідні реквізити:
– проценти, нараховані на суму поточного або вкладного(депозитного) банківського рахунку;
– дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;
оподаткуванню військовим збором

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.

=